නිවරදිව කොන්ඩම් එකක් භාවිතාකරන හැටි කියාදෙන ජනප්‍රිය නිලියන්ගෙ දුවල තුන්දෙනා.

නියම ආකාරයෙන් උපත් පාලන කොපු (කොන්ඩම් ) පලදා අනවශ්‍ය ගැටළු වලක්වා ගැනීමට පුලුවන. කොන්ඩම් යනු අනවශ්‍ය ගැබ් ගැනීම් සහ ලිංගිකව බෝ වන රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට ඇති ඉත සරල සහ පහසුම මගයි . මෙම කොන්ඩම් ලේටේක්ස් හෝ රබර් වලින් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. මුලිකවම කොන්ඩම් ආකාර දෙකකි 1. පුරුෂ උපත් පාලන කොපු 2. ස්ත්‍රී උපත් පාලන කොපු මින් වඩාත් ප්‍රචලිතව ඇත්තේ පුරුෂ උපත් පාලන කොපුය නමුත් ස්ත්‍රී උපත් පලන කොපුද පවතී .මෙම උපත් පාලන කොපු නිවරදිව භාවිතාකරන හැටි ලස්සන කෙල්ලො තුන්දෙනෙක් විසින් කියාදෙන හැටි මෙතනින් ගිහින් බලලම තේරුම් ගන්නකො..

(Visited 10,056 times, 1 visits today)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *