ලිංගික එකතුවීමකදී ඉක්මනින් ශක්‍රානු පිට වීම වලක්වා ගත හැකි පහසුම ක්‍රම.

ලිංගික එකතුවීමකදී ඉක්මනින් ශක්‍රානු පිට වීම බොහෝ තරුණයන් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ නිසා බොහෝ තරුණයෝ මානසික කඩා වැටීමකට ලක් වෙනවා. නමුත් එය සාමාන්‍ය තත්වයක්. ඕනෑම කෙනෙක් පළමු ලිංගික එකතුවේදී විනාඩි දෙකක් තුනක් වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ සදහා බලපාන කාරණා බොහොමයක් තිඛෙනවා. බොහෝ තරුණයෝ කරන්නේ නොයෙක් පෙති වර්ග භාවිතා කිරීමට හුරු වීම. එය ඉතාමත් අනතුරු දායකයි. මේ පුහුණුවේ යෙදෙනවානම් ඔබට ප්‍රතිපල සහිතයි. ඉක්මනින් ශක්‍රානු පිට වීම වලක්වා ගත හැකි පහසුම ක්‍රම මෙන්න, වැඩි විස්තර වීඩියෝ බැලීම සදහා පහත ලින්ක් එක හෝ බැනරය ක්ලික් කර යායුතුය.

(Visited 11,533 times, 1 visits today)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *