බීලා ඇදුම් නැතිව පිස්සු නටපු නටාලියා ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවපු හැටි

ඇදුම් නැතුව බීමතින් පිස්සු නටපු කාන්තාවකට අත්වුන අවාසනාවන්ත ඉරණමක් පිළිබඳ වාර්තා වෙනවා.මේ අවාසනාවත්ත ඉරණමට මුහුණ දෙන්නේ නටාලියා . ඇය මෝටර් රථයේ ගමන් කරන අතරවාරයේ ඇඳුම් උනා දමා නිරුවතින් වෙරිමතේ ජනේලයෙන් පිටතට ගොස් පිස්සුවක් නටන අතරවාරයේ තමයි මේ අනතුර සිදුවෙන්නේ. මේ සියල්ල සිදු වන තෙක්ම ඇගේ සමීපතමයන් ජංගම දුරකථනයෙන් රූගත කරලා තියෙනවා. එම වීඩියෝව පහතින්, කරුණාකර වැඩිහිටි අය පමණක් එම වීවියෝව පහතින් ක්ලික් කර නරඹන්න.

(Visited 12,984 times, 1 visits today)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *