පණපිටින් මකුළුවන් කන ඇන්ජලීනා ජෝලී

ඇන්ජලීනා ජෝලී ගැන නොදන්නා කෙනෙක් නැහැනේ. පසුගිය දිනක ඇන්ජලීනා ජෝලී කාම්බෝජේ චාරිකාවක ගියා. එහි දේශීය ආහාර අලෙවිසලකට ගිය ඇය  මකුළුවන් ගෝනුස්සන් වැනි සතුන් වගේම තවත් කෘමි සතුන් පණපිටින් ආහාරයට ගන්නා අවස්ථාව දැක්වෙන වීඩියෝවක් පසුගිය දින කිහිපයේදී අන්තර්ජාලය කැළඹුවා. මෙම අවස්ථාවේදී BBC පුවත් සේවය එහි ගිහින් තිබුනු අතර ඇය කුඩා දරුවන්ටද මකුළුවන් ආහාරයට ගන්නා ආකාරය පෙන්වමින් මකුළුවන් පණපිටින් දෙකට කඩන ආකාරය ඇතුළු තවත් බොහෝ සතුන් වර්ග ආහාරයට ගන්නා ආකාරය ඔවුන්ගේ කැමරා වල පටිගත වී තිබුණා. එම අවස්ථාව පහලින්.. වීඩියෝ බැලීම සදහා පහත ලින්ක් එක හෝ බැනරය ක්ලික් කර යායුතුය.

(Visited 5,408 times, 1 visits today)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *