ඉස්කෝලෙදි ලොකු අක්කලා දෙන්නෙක් පුංචි නංගියෙකුට මාස දෙකක් තිස්සේ කරපු කැත වැඩක් හෙළිවෙයි

වයස අවුරුදු 10ක් වූ පාසල් සිසුවියක් වැඩිමහල් පාසල් සිසුවියන් දෙදෙනෙකු විසින් අපයෝජනය කළ පුවතක් පිළිබඳව…